Η εταιρία

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2019. Η πείρα, η εμπειρία, και οι γνώσεις μας αποκτήθηκαν στα δεκαεπτά χρόνια παρουσίας στον τομέα της ασφάλειας.  Αποστολή της BLACK SKY SECURITY είναι να παρέχει στους πελάτες της τις καλύτερες υπηρεσίες ασφάλειας ώστε να αισθάνεστε ασφαλείς σήμερα. Παρέχουμε εξατομικευμένες, επαγγελματικές λύσεις αποδεικνύοντας τες με την ανταπόκριση, την επιμέλεια και τον επαγγελματισμό μας.

  • Είμαστε πάντα προσανατολισμένοι στην προστασία και την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του πελάτη.
  • Οι ανοικτές και εμπιστευτικές σχέσεις με τον Πελάτη, ο αμοιβαίος σεβασμός και η ευκαιρία ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Πελάτη είναι πολύ σημαντικές για εμάς.

Όραμα- Αξίες

Όραμα

Η καλή ασφάλεια πετυχαίνεται με πρόληψη

Ο κύριος στόχος είναι να αποκτήσουμε αμοιβαίο όφελος από τη συνεργασία με τους πελάτες μας, αναπτύσσοντας αμφίδρομη σχέση και ατομική προσέγγιση σε κάθε πελάτη. Για εμάς δεν υπάρχουν μεγάλοι και μικροί πελάτες. Η απόδοσή μας και η ανάπτυξη της εταιρείας, βασίζεται στην προσπάθεια να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Η BSS παρέχει σταθερότητα μέσω μη τυποποιημένων τρόπων προσέγγισης για την προστασία των πελατών μας.

Αξίες

Το ήθος, η ακεραιότητα, ο επαγγελματισμός και η αφοσίωσή μας στην ικανοποίηση του πελάτη οδήγησε στην ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας.

 

Μας ενδιαφέρει η φύλαξη και η ασφάλεια στο χώρο μας, παρακαλώ ενημερώστε μας για τις υπηρεσίες σας