Ανθρώπινο δυναμικό

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρως εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό

 • οι υπάλληλοι της BSS έχουν τα προσόντα του φύλακα, εξετάζονται περιοδικά και λαμβάνουν πρόσθετη εκπαίδευση. Οι  φύλακές μας είναι πλήρως εκπαιδευμένοι, αδειοδοτημένοι και πιστοποιημένοι, οι οποίοι θα παρέχουν φυσική παρουσία ασφαλείας στις εγκαταστάσεις σας ή απομακρυσμένο έλεγχο με σύγχρονη τεχνολογία κέντρων ελέγχου λήψης σημάτων με 24 ώρη κάλυψη.

 • οι φρουροί μας δεν είναι μόνο για την ασφάλεια που έχετε επιλέξει, είναι εκεί την κατάλληλη στιγμή ώστε να αντιμετωπίσουν έκτακτες περιστάσεις  πρώτου βαθμού και έκτακτων αναγκών μέχρι να ανταποκριθούν η αρμόδιες αρχές.

 • Η ομάδα ασφαλείας καθοδηγείται από έμπειρο προσωπικό και ενημερώνεται συνεχώς από εθνικές όπως και διεθνής ομάδες και οργανισμούς. Η ασφάλεια και φύλαξη είναι συνεχώς σε εξέλιξη και εμείς ακολουθούμε άμεσα, καθήκον μας είναι επίσης η άμεση σχέση με όλες τις αρμόδιες αρχές και με τη διοίκηση της εταιρείας.

Ελεύθερες θέσεις

Προσωπικό Ασφαλείας

Προφίλ Υποψηφίου:
 • Εργασιακό ήθος και πνεύμα ομαδικότητας
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
 • Ενδιαφέρον και διάθεση για εργασία
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (προαιρετικά)
 • Υποχρεωτική άδεια προσωπικού ασφαλείας (βάσει του νόμου 2518/97)*
* Δεκτά βιογραφικά μόνον με την επισυψ. της αδείας
Περιοχή: Κιλκίς

Προσφέρονται:

 • Συνεχής Εκπαίδευση
 • Επιπλέον Ασφαλιστική κάλυψη
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον

Ενδιαφέρομαι να υποβάλλω την αίτηση θέσεων εργασίας και επιθυμώ να ενταχθώ στην ομάδα σας

Εργασιακή εμπειρία
Αποστολή βιογραφικού (εώς 1mb σε μορφή pdf)

Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.